Ustawienie cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane i zapisywane w przeglądarce podczas odwiedzania witryny Restu za pomocą tych witryn lub witryn partnerskich zapisywane są w Twojej przeglądarce.

Warunki handlowe

Informacje wstępne

Uważnie przeczytaj niniejsze warunki handlowe (dalej „warunki“) rejestrację na stronie www.restu.pl (dalej Restu.pl) lub w aplikacji Restu oraz rezerwację miejsc w partnerskich restauracjach (dalej „rezerwacja“ lub „usługi rezerwacyjne“). Jak jest zapisano poniżej, rejestracją lub dokonaniem rezerwacji potwierdzasz, że niniejsze warunki są Ci znane, ich zawartość jest zrozumiała nie masz żadnych zastrzeżeń i w pełni się z nimi zgadzasz; łącznie warunki stają się umową zawartą między Tobą a firmą RESTU s.r.o. (dalej Restu.pl.), NIP: 289 93 063, z oddziałem Praha 5, Stodůlky, Jeremiášova 1249/7, 155 00, Praha, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym Sądem Miejskim w Pradze, oddział C, wkładka 158483 (dalej „Restu.pl“).

Rezerwacyjne usługi Restu.pl dostarczają zarówno rejestrowanym członkom (dalej „członkowie“), jak i niezarejestrowanym użytkownikom możliwość łatwej i szybkiej rezerwacji w restauracjach partnerskich, których lista udostępniona jest na Restu.pl (dalej „partnerskie restauracje“), za pośrednictwem Restu.pl. Po dokonaniu rezerwacji może użytkownik uzyskać pod danymi warunkami punkty lub korzyści.

Rejestracja I Udzielenie Zgody

Rejestracja na Restu.pl

Rezerwacyjne usługi na Restu.pl można również wykorzystywać bez rejestracji, ale jedynie członkowie mogą uzyskać punkty lub korzyści, które są zawarte w niniejszych warunkach. Członkowie punkty mogą uzyskać za dokonanie i uskutecznienie rezerwacji, które można wymienić za kupony, które można wykorzystać w wybranych restauracjach partnerskich; Restu.pl poleca rejestrację na Restu.pl.

Rejestrację można dokonać na Restu.pl zadając e-mail oraz hasła po naciśnięciu przycisku „Rejestrować“ w prawej górnej części strony Restu.pl i kliknięciem na „Utwórz konto“. Następnie rejestrację należy potwierdzić „aktywuj konto“, w mailu który użytkownik otrzyma.

Następnie będzie umożliwione dokonywanie rezerwacji w wybranych partnerskich restauracjach. Rejestracja jest bezpłatna. Udana rejestracja zostanie potwierdzone wiadomością wysłaną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Jedna osoba fizyczna na Restu.pl może zarejestrować się tylko raz, a to jedynie posiadając ważny adres e-mail oraz numer telefonu. Numer telefonu oraz adres e-mail może być wykorzystany podczas reestraci tylko raz. Restu.pl zastrzega sobie prawo odmówić wykorzystania jednego numeru telefonu lub jednego adresu e-mail przy rejestracji większej ilości użytkowników niezależnie od siebie.

Stosunek umowny na podstawie którego są wykorzystywane usługi Restu.pl zgodnie z warunkami, trwa przez cały czas trwania rejestracji na stronie internetowej Restu.pl, lub jeśli nie posiadacie członkostwa, przez okres, w którym użytkownik korzysta z usług rezerwacji Restu.pl. W celu ochrony Polityki prywatności i warunków Państwa zgody z ich przetwarzaniem więcej Polityka prywatności tutaj.

Zakończenie rejestracji

Członek w każdym momencie bez podania powodu może anulować swoją rejestrację na Restu.pl, a to za pośrednictwem e-mailu info@restu.pl. Restu.pl może w każdej chwili i bez uprzedzenia anulować rejestrację jakiegokolwiek członka, jeżeli ma uzasadnione przekonanie, że członek narusza poniższe warunki. Firmat Restu.pl zastrzega sobie prawo zakończyć rejestrację członka na Restu.pl i uniemożliwić korzystanie z rezerwacji oraz korzyści z nimi związanych zwłaszcza w przypadku, kiedy członek wielokrotnie dokonuje rezerwacji, bez wykorzystania jej w odpowiedniej partnerskiej restauracji. Za poruszenie warunków nie jest uważane jeśli członek prawidłowo anuluje istniejącą rezerwację przed danym czasem rezerwacji, a to za pośrednictwem Restu.pl.

Firma Restu.pl zastrzega sobie prawo ukończyć członkowską rejestrację szczególnie w przypadkach, gdy członek stara się bezprawnie uzyskiwać punkty lub korzyści, jest zarejestrowany pod nieistnejącym mailem lub nieistniejącym numerem telefonu a także w przypadku jeśli jest więcej jak 12 miesięcy nieaktywny/nie była dokonana żadna rezerwacja. W przypadku anulacji konta firma Restu.pl członkowi nie będzie zwracać kredytów ani korzyści na które jako zarejestrowany członek miałby prawo.

Po ukończeniu członkowsta Restu.pl ma prawo korzystać z zawartości, którą użytkownik nagrał.

Udzielenie zgody z warunkami handlowymi oraz polityką prywatności

Jakimkolwiek użyciem Restu, zwłaszcza dokonywaniem rezerwacji lub rejestracji, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki handlowe oraz politykę prywatności.

Zasady Korzystania Z Rezerwacyjnych Usług Restu.pl

Dokonanie rezerwacji

Z rezerwacyjnych usług mogą korzystać zarówno członkowie, jak i niezarejestrowani użytkownicy.

Jak wytworzyć rezerwację:

  • Krok 1: Członek lub nierejestrowany użytkownik dokona wyboru z oferty partnerskich restauracji na Restu.pl klikając na partnerską restaurację i jej formularz rezerwacyjny. Rezerwacyjny formularz znajdziecie również na stronie partnerskiej restauracji.
  • Krok 2: Członek lub niezarejestrowany użytkownik poda ilość osób, termin oraz czas rezerwacji. W przypadku jeśli przy danej rezerwacji jest przedstawiona korzystna oferta, członek w rezerwacyjnym formularzu wybierze jedną z nich lub wybierze rezerwację bez jakichkolwiek dodatkowych korzyści.
  • Krok 3: Członek lub nierejestrowany użytkownik dokona rezerwacji kliknięciem na „REZERWUJ“.
  • Krok 4: Restu.pl następnie potwerdzi członkowską ważność rezerwacji przesłaniem wiadomości na zarejestrowany adres e-mail członka lub niezarejestrowanego użytkownika podany w rezerwacji. Nie jest konieczne potwierdzoną rezerwację drukować i pokazywać w partnerskiej restauracji w celu otrzymania korzyści. W przypadku jeśli partnerska restauracja korzysta z Elektronicznej rezerwacyjnej księgi Restu, do rezerwacji dojdzie kliknięciem na „Rezerwuj stolik“ w rezerwacyjnym formularzu.

Rezerwację członek może dokonać również telefonicznie pod numerem telefonu podanym na stronach Restu.pl. W tym przypadku Restu.pl rezerwacyjny formularz wypełni za członka. W przypadku jeśli członek lub niezarejestrowany użytkownik wypełni nieważny numer telefonu lub nieważny email, Restu.pl zastrzega sobie prawo rezerwacji nie dokonać.

Ostrzeżenie: warunkiem wykorzystania punktów lub innych korzyści w wybranych partnerskich restauracjach, które niniejsze korzyści członkom oferują jest zawsze wcześniejsza elektroniczna rezerwacja, podczas której wypełnicie rezerwacyjny formularz na restu.pl. Podczas telefonicznej rezerwacji prawo na uzyskanie punktów lub innych korzyści niewznika, chyba że na stronie restu.pl zaznaczono inaczej.

Restu.pl dołoży wszelkich starań, aby rezerwacje dokonane w czasie pracy Restu.pl były wykonane do 10 minut od otrzymania zamówienia na rezerwację, natomiast zamówienia wysłane po ukończenia czasu pracy do 11:30 dnia następnego.

W przypadku, że restauracja partnerska korzysta z Elektronicznej rezerwacyjnej księgi RESTU a w restauracji jest dostępna ilość miejsc, do rezerwacji dojdzie jedynie kliknięciem na „Rezerwuj“ w rezerwacyjnym formularzu. W innym wypadku rezerwacja może być uskuteczniona w czasie dłuższym niż 10 minut.

Restu.pl jest otwarte codziennie bez względu na święta lub weekendy, podczas gdy aktualne godziny pracy są dostępne na Restu.pl. Godzine przed rozpoczęciem rezerwacji Restu.pl członkowi lub nezarejestrowanemu użytkownikowi wyśle e-mail z przypomnieniem o nadchodzącej rezerwacji. Godzinę po rezerwacji Restu.pl członkowi wyśle email z prośbą o wystawienie recenzji odwiedzonej partnerskiej restauracji.

Ważność i anulacja rezerwacji

Podczas wyboru terminu i czasu rezerwacji należy wziąć pod uwagę czas pracy oraz inne warunki partnerskiej restauracji. Korzyścią (z wyjątkiem punktów) jest możliwość korzystania jedynie w dzień i czas udostępniony i potwierdzony jako termin rezerwacji podczas wypełniania formularzu.

Rezerwacja jest przenośna, rezerwacja i ewentualne korzyści (z wyjątkiem punktów) z nią związanych mogą wykorzystać inne osoby, niż członkowie czy niezarejestrowani użytkownicy. Wykorzystanie rezerwacji i ewentualnych korzyści z nią związanych są jednorazowe.

Dokonaną rezerwację można anulować jedynie za pośrednictwem Restu.pl lub pod numerem telefonu Restu.pl podanym w sekcji Kontakt, a to najpóźniej przed czasem, na który jest rezerwacja dokonana. Naruszenie niniejszych zasad dla anulacji rezerwacji jest powodem odebrania Restu.pl punktów, powtarzające się naruszenie zasad jest powodem dla anulacji konta.

Korzyści podczas czerpania usług rezerwacyjnych restu.pl

Punkty

Każdy członek (z wyjątkiem niezarejstrowanego użytkownika) zgodnie z warunkami określonymi na stronach Restu.pl otrzymuje punkty na swoje konto Restu.pl (dalej „punkty“).

Ostrzeżenie: rezerwacje tylko niektórych partnerskich restauracji są odmienione punktami. Jeśli za rezerwacje w konkretnej restauracji otrzyma członek punkty czy też nie sprawdzicie na restu.pl.

W przypadku dokonania rezerwacji, której członek nie wykorzystał i której w czas nie anulował, jest członkowi z jego konta jako sankcja odliczonych 50 punktów + ilość punktów, które by za rezerwację uzyskał. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa Restu.pl anulować konto w przypadku ponownego niewykorzystania danej rezerwacji bez jej wcześniejszego anulowania.

Szczegóły dotyczące nabycia, odjęcia i wykorzystania Restu.pl punktów są dostępne w jak działają kredyty.

Uprawnienie do wykorzystania punktów działa na podstawie niniejszych warunków opublikowanych na Restu.pl lub według innych zasad opublikowanych na Restu.pl. Restu.pl może niniejsze warunki jednostronnie zmienić. Członek nie ma prawa na punkty lub inne korzyści, w przypadku jeśli nadużywa procedury w celu uzyskania Restu.pl punktów lub korzyści opublikowanych w niniejszych warunkach lub na Restu.pl.

Punkty po uzyskaniu odpowiedniej liczby mogą być wymienione za jedną z korzyści aktualnie oferowanych na Restu.pl (zwłaszcza kupony i inne produkty oferowane w e-shopie na Restu.pl). Nie można żądać opłaty za punkty w formie pieniężnej.

W przypadku dokonania rezerwacji na stronie restauracji (innej niż Restu.pl) członek nie ma prawa na uzyskanie punktów.

Punkty można wymienić za kupon według procesu, który został opisany poniżej, najpóźniej 90 dni od daty, kiedy członkowi kredyty zostały dodane. Ważność punktów można wydłużyć dokonaniem rezerwacji.

Zalety

Członkowie mogą czerpać korzyści oferowane przez niektóre partnerskie restauracje a to w formie specjalnego menu, kosztowania, zniżek, bonusów lub innych specjalnych ofert. Konkretna korzyść jest zawsze przedstawiona na Restu.pl u danej restauracji i jest uwarunkowana odesłaniem prośby o rezerwację na Restu.pl a następnie potwierdzeniem rezerwacji w danej partnerskiej restauracji. Czerpanie z korzyści, również zależy od aktualnego stanu danej restauracji.

Ostrzeżenie: nie we wszystkich partnerskich restauracjach oferowane są korzyści związane z rezerwacją – informacje o tym, jeśli I jakie korzyści oferuje konkretna partnerska restauracja są przytoczone w zakładce „zniżki“ na profilu danej restauracji na restu.pl.

Korzyści związane z rezerwacjami nie można ze sobą łączyć, tj. jedna osoba może czerpać jedną korzyść Restu.pl podczas jednych odwiedzin partnerskiej restauracji, zaś jakiekolwiek ograniczenie maksymalnej liczby osób, które mogą skorzystać z korzyści związanych z rezerwacją jednego członka, znajdują się w konkretnym formularzu rezerwacji. W przypadku jeśli w rezerwacyjnym formularzu nie ma mowy o ograniczeniu korzyści związanych z rezerwacją może czerpać nieograniczoną ilość klientów. Zależy od konkretnej restauracji partnerskiej, jeśli umożliwi łączenie korzyści z inną zniżką lub bonusem – czerpanie korzyści nie musi być dyspozycyjne w połączeniu np. z kartami lojalnościowymi lub specjalnymi ofertami partnerskich restauracji (np. menu dnia, brunch, itp.) i nie musi być dostępne w określonych dniach, jak np. Walentynki, Wigilia, Sylwester czy Nowy rok. Wszystkie tego typu ograniczenia są w pełnej kompetencji partnerskiej restauracji.

Dowolne partnerskie restauracje mają prawo ograniczyć akceptowanie korzystania z korzyści przy pełnym obłożeniu lub podczas zamknięcia działalności gospodarczej z powodu pełnej wyłączności. Restauracja partnerska ma również prawo na zmianę oferty menu.

Kupony

Kupony można wykorzystać w niektórych partnerskich restauracjach. Kupony można uzyskać przez zakup (kupon upominkowy), wymiana za punkty lub za darmo w ramach akcji promocyjnej Restu.pl. Warunki wykorzystania kuponu znajdują się w niniejszych warunkach jak również na kuponach. Podczas jednego wydatku można wykorzystać tylko jeden kupon.

Zakup kuponu

Kupon upominkowy można zamowić na stronie Restu.pl bez rejestraci lub wcześniejszego zalogowania. Kupujący wybierze rodzaj kuponu z oferty a następnie zostanie przekierowany na zamówienie, gdzie będzie mógł wybrać ilość, lub ewentualnie dodać inny rodzaj kuponu. Po potwierdzeniu ilości, wypełni dane kontaktowe oraz przejdzie na podsumowanie, gdzie za zamówienie może zapłacić przelewem na konto PKO BP: 74 1020 1026 0000 1202 0286 5269 lub kartą płatniczą. Po zarejestrowaniu na koncie odpowiedniej kwoty, kupon w formie PDF zostanie przesłany na podany e-mail. W ramach jednego zamówienie można zakupić nieograniczoną ilość kuponów upominkowych.

Każdy kupon upominkowy posiada unikalny kod, który można wykorzystać tylko raz. Kupon upominkowy można wykorzystać jedynie za pośrednictwem rezerwacji do wybranej partnerskiej restauracji zapisanej na Restu.pl zadaniem unikalnego kodu kuponu upominkowego w rezerwacyjnym formularzu. Po sprawdzeniu kodu ważności kuponu upominkowego członek dokończy rezerwację. Restu.pl następnie członkowi potwierdzi ważność rezerwacji drogą mailową. Członek ma obowiązek partnerskiej restauracji przedstawić wydrukowany kupon z aktualnym kodem.

Wymiana Restu.pl punktów za kupon

Kupon mozna również uzyskać wymianą za zgromadzone punkty na Restu.pl koncie. Szczegółowe zasady dotyczące wymiany kuponów są wymienione na Restu.pl.

Wartość kuponu zostanie członkowi odliczna z kwoty utraconej w partnerskiej restauracji, kupon można wymienić jedynie za aktywne punkty, tj. punkty już dodane na konto użytkownika. Na jeden wydatek można wykorzystać jedynie jeden kupon.

Zastosowanie kuponów

Warunki korzystania z kuponu znajdują się na kuponie. Po upływie terminu ważności kuponu członek nie jest uprawniony do żądania zwrotu kwoty lub wymiany punktów

Kupony można wykorzystać jedynie w tych partnerskich restauracjach KTÓRE KUPONY PRZYJMUJĄ – nie wszystkie partnerskie restauracje kupony przyjmują.

Informacja jeśli partnerska restauracja przyjmuje kupony znajduje się pod rezerwacyjnym formularzem danej restauracji – w przypadku jeśli, partnerska restauracja kupony przyjmuje, pod formularzem znajduje się możliwość „Wykorzystaj kupon“. Jeśli partnerska restauracja kupony nie przyjmuje pod formularzem znajduje się informacja „Restauracja kupony Restu nie przyjmuje“. Aktualna lista partnerských restauracji, które akceptują Restu.pl kupony znajduje się również w zakładce „GDZIE KUPON WYKORZYSTAĆ“ na Restu.pl. W przypadku gdy członek dokona rezerwacji, po której będzie chciał kupon wykorzystać, ale do partnerskiej restauracji nie dotrze w czas, a rezerwacji nie anuluje, kupon przepada.

Niewykorzystanej wartości kuponu nie można wypłacić w gotówce. W przypadku, że wartość kuponu jest wyższa, niż wartość rachunku w restauracji, różnica ta przepada.

Partnerskie restauracje

Partnerskie restauracje oferują rezerwacyjne usługi, niektóre partnerskie restauracje są umownie zobowiązane zaoferować korzyści członkom, którzy dokonali rezerwację. Aktualna lista partnerskich restauracji zamieszczona jest na Restu.pl i jest prawidelnie aktualizowana. Partnerskie restauracje są aktualizowane kiedykolwiek po ukończeniu umowy z Restu.pl lub zmianie swojej oferty usług; Restu.pl nie ma w obowiązku informować o tym członka.

Ocena restauracji

Każdy użytkownik swoją wizytę w partnerskiej restauracji może ocenić, najpóźniej do 30 dni od daty dokonania rezerwacji. Ostateczna ocena partnerskiej restauracji na Restu.pl będzie zawsze aktualnie wyliczona na podstawie matematycznego wzoru, który zawiera starsze recenzje wszystkich pokazanych ocen.

Za publikację użytkownikowi nie należy się żadna odmiana. Restu.pl może jednak użytkownika odmienić, a to dodaniem na jego konto punktów. Odmiana ta nie jest jednak podłożona prawnie. Publikując recenzję, Restu.pl wyrażasz zgodę na jej nieograniczone wykorzystanie w formie publikowania na stronie internetowej i udostępniania jej innym użytkownikom, niezależnie od tego, czy recenzja jest dziełem sztuki, czy nie. Restu.pl jest uprawniony do udzielenia wyłącznego lub niewyłącznego prawa do korzystania z recenzji osobom trzecim.

Aby wprowadzić ocenę, członek może wybrać pseudonim/nick. Restauracja partnerska ma prawo do odpowiedzi na swoją ocenę (a Restu.pl może opublikować odpowiedź na Restu.pl), w takim przypadku członek o reakcji jest informowany drogą e-mailową. Restu.pl zastrzega sobie prawo do nie zamieszczania ani usuwania ocen członków, jeśli podejrzewa, że jest to fikcyjna ocena oparta na rezerwacjach lub jeśli ocena zawiera wulgarne wyrażenia lub będzie oczywiście nieprawdziwa lub nieuzasadniona.

Opinie użytkowników pozostaną dostępne na Restu.pl, nawet jeśli użytkownik, który opublikował recenzję, przestanie korzystać z Restu.pl i anuluje jego rejestrację. Nie dotyczy to jednak danych osobowych, które zostały usunięte z recenzji, a zatem przegląd jest anonimowy.

Odpowiedzialność restauracji

Partnerskie restauracje oferują rezerwacje oraz ewentualne korzyści z nimi związane na własną odpowiedzialność. Firma Restu.pl nie bierze odpowiedzialności za partnerskie restauracje. Jakakolwiek reklamacja partnerskiej restauracji musi być dokonana bezpośrednio w restauracji partnerskiej. Firma Restu.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spory i reklamacje między członkiem czy niezarejestrowanym użytkownikiem a partnerską restauracją. Firma Restu.pl zastrzega sobie prawo do zmiany objętości lub anulacji korzyści i prawo na zmianę partnerskich restauracji bez potrzeby wcześniejszego kontaktu, informowania o zgodzie członków lub niezarejestrowanych użytkowników. Aktualne informacje są do dyspozycji na Restu.pl.

Dane osobowe

Podczas przetwarzania danych osobowych, dostarczanych Restu.pl lub partnerskiej restauracji, w której rezerwacja była dokonana, bierze się pod uwagę osobny dokument „Reguły ochrony danych osobowych“, który jest dostępny na Restu.pl, pod rezerwacyjnym formularzem lub tutaj.

Różne

Linki do innych stron

Restu.pl nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność i zawartość internetowych linków na internetowe strony podmiotów innych niż Restu.pl, umieszczonych na stronach Restu.pl, ani za ochronę danych oraz informacji, które są dostępne na innych stronach internetowych a także stronach, które nie są chronione środkami bezpieczeństwa Restu.pl.

Zawartość stron Restu.pl

Restu.pl dołoży wszelkich starań aby wszystkie informacje zawarte na Restu.pl były zawsze aktualne oraz dokładne, niemniej jednak może się zdarzyć, że pojawią się małe błędy lub nieścisłości, za które Restu.pl z góry przeprasza.

Wszystkie materiały oraz informacje zawarte na Restu.pl są wyłączną wartością Restu.pl a firma Restu.pl zastrzega sobie do nich wszelkie prawa. Na Restu.pl może być również ukazana propagacja usług oraz produktów Restu.pl oraz umów partnerów Restu.pl.

Materiały oraz texty znajdujące się na Restu.pl mogą być modyfikowane, publikowane lub rozpowszechniane po wcześniejszej zgodzie Restu.pl. Restu.pl zastrzega sobie prawo w dokonywaniu zmian bez uprzedzenia, zawsze gdy uzna to za stosowne. Wszelkiego rodzaju zmiany w niniejszych warunkach wchodzą w życie 7 dni po opublikowaniu na stronach Restu.pl. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, ma prawo swoją rejestrację anulować.

Sugestie

Firma Restu.pl docenia poglądy i komentarze członków i niezarejestrowanych użytkowników. Poglądy i komentarze dotyczące partnerskich restauracji lub Restu.pl prosimy przesyłać na info@restu.pl. Restu.pl zastrzega sobie prawo do cytowania przesłanych dokumentów, bez podania nazwy nadawcy, według swego uznania.

Warunki te są ważne i uskutecznione od 27. stycznia 2014.
Ostatnia aktualizacja: 4. kwiecień 2017
Restu s.r.o.