Ustawienie cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane i zapisywane w przeglądarce podczas odwiedzania witryny Restu za pomocą tych witryn lub witryn partnerskich zapisywane są w Twojej przeglądarce.

4 zdjęcia
Restauracja nie przyjmujemy rezerwacje od Restu

Spróbuj do nich zadzwonić lub spójrz na podobne restauracje, które akceptują rezerwacje od Restu.

Na mapie

Podobne restauracje

Pokaż więcej

Informacje Steff cafe bar

Steff Cafe Bar umiej­sco­wiona jest w samym sercu zie­lo­nej War­szawy przy placu na Roz­drożu nie­opo­dal Łazie­nek Kró­lew­skich i CSW. Kawiar­nia znaj­duje się w enkla­wie Insty­tutu Teatral­nego a sztuką tego miej­sca jest połą­cze­nie muzyki, księ­garni, gale­rii i teatru.W Steff Cafe można zapo­mnieć o zgiełku codzien­nego dnia w uro­czym oto­cze­niu zie­leni. Poranki możesz zacząć, przy świet­nej jako­ści wło­skiej kawie i roga­liku, a ptaki przy­wi­tają Cię śpie­wem. Popo­łu­dnia spę­dzisz sie­dząc w leżaku na zie­lo­nej tra­wie, pod­ja­da­jąc sałatę kanapkę czy popi­ja­jąc tosty bio­nadą. Wie­czo­rami napi­jesz się tu odpo­wied­nio wyse­lek­cjo­no­wa­nego wina czy pro­secco. Cie­płe let­nie noce możesz spę­dzić w ogro­dzie przy chil­lo­uto­wych dźwię­kach muzyki i Mojito na świe­żej mię­cie z ogródka. Zimą podzi­wia­jąc oszro­nione drzewa, w cie­plut­kiej atmos­fe­rze przy bla­sku świec napi­jesz się pysz­nej cze­ko­lady lub aro­ma­tycz­nej natu­ral­nej Her­baty Althaus.

Pokaż więcej

Zgłoś błąd

Niektóre z informacji nie są prawidłowe? Napisz do nas.

Niniejszy formularz jest chroniony systemem reCAPTCHA a jego wysłaniem zgadzacie się z warunkami handlowymi oraz zasadami ochrony danych osobowych Google.

Dziękujemy

Dziękujemy za zgłoszone błędy. Postaramy się je naprawić jak najszybciej.

Zadzwoń do restauracji

Nie mogłeś/aś dodzwonić się do restauracji?

Godziny otwarcia