Ustawienie cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane i zapisywane w przeglądarce podczas odwiedzania witryny Restu za pomocą tych witryn lub witryn partnerskich zapisywane są w Twojej przeglądarce.

4 zdjęcia
Na mapie

Podobne restauracje

Pokaż więcej

Informacje Steff cafe bar

Steff Cafe Bar umiej­sco­wiona jest w samym sercu zie­lo­nej War­szawy przy placu na Roz­drożu nie­opo­dal Łazie­nek Kró­lew­skich i CSW. Kawiar­nia znaj­duje się w enkla­wie Insty­tutu Teatral­nego a sztuką tego miej­sca jest połą­cze­nie muzyki, księ­garni, gale­rii i teatru.W Steff Cafe można zapo­mnieć o zgiełku codzien­nego dnia w uro­czym oto­cze­niu zie­leni. Poranki możesz zacząć, przy świet­nej jako­ści wło­skiej kawie i roga­liku, a ptaki przy­wi­tają Cię śpie­wem. Popo­łu­dnia spę­dzisz sie­dząc w leżaku na zie­lo­nej tra­wie, pod­ja­da­jąc sałatę kanapkę czy popi­ja­jąc tosty bio­nadą. Wie­czo­rami napi­jesz się tu odpo­wied­nio wyse­lek­cjo­no­wa­nego wina czy pro­secco. Cie­płe let­nie noce możesz spę­dzić w ogro­dzie przy chil­lo­uto­wych dźwię­kach muzyki i Mojito na świe­żej mię­cie z ogródka. Zimą podzi­wia­jąc oszro­nione drzewa, w cie­plut­kiej atmos­fe­rze przy bla­sku świec napi­jesz się pysz­nej cze­ko­lady lub aro­ma­tycz­nej natu­ral­nej Her­baty Althaus.

Pokaż więcej

Zgłoś błąd

Niektóre z informacji nie są prawidłowe? Napisz do nas.

Niniejszy formularz jest chroniony systemem reCAPTCHA a jego wysłaniem zgadzacie się z warunkami handlowymi oraz zasadami ochrony danych osobowych Google.

Dziękujemy

Dziękujemy za zgłoszone błędy. Postaramy się je naprawić jak najszybciej.

Zadzwoń do restauracji

Nie mogłeś/aś dodzwonić się do restauracji?

Godziny otwarcia