Ustawienia plików cookie

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane i zapisywane w przeglądarce podczas odwiedzania witryny Restu za pomocą tych witryn lub witryn partnerskich zapisywane są w Twojej przeglądarce.

Zasady postępowania z danymi osobowymi

1. Informacje o Restu i ich historyczne przetwarzanie

1.1. Te zasady prywatności zostały zaakceptowane przez firmę Restu s.r.o., NIP: 289 93 063, z oddziałem Praha 5 – Stodůlky, Jeremiášova 1249/7, Kod pocztowy 15500, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym pod zn. C 158483, prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze (zwanym dalej „Restu“).

1.2. Niniejsze zasady regulują zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników internetowego portalu rezerwacyjnego www.restu.pl lub aplikacji mobilnej Restu, którzy zakładają konto użytkownika, dokonują zakupów w sklepie Restu, dokonują rezerwacji w restauracjach poprzez internetowy portal rezerwacyjny www.restu.pl lub aplikację mobilną Restu lub w innych przypadkach, gdy użytkownik korzysta bezpośrednio z usług Resu lub kontaktuje się z Restu w celu nawiązania współpracy biznesowej (poprzez www.restu.pl lub w inny sposób) i jednocześnie przekazuje Restu swoje dane osobowe (np. zapis do newslettera, przesłanie niewiążącego zapytania) (dalej „klient Restu”). W takich przypadkach Restu pełni rolę administratora danych osobowych i ustala w jakim celu i w jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane.

1.3. Rezerwacji, zakupów czy rejestracji w serwisie Rest mogą dokonywać wyłącznie osoby powyżej 15 roku życia.

1.4. Zasady te w ograniczonym zakresie dotyczą również klientów restauracji, którzy dokonują rezerwacji bezpośrednio w restauracjach, m.in. poprzez stronę restauracji z wykorzystaniem narzędzi rezerwacyjnych Restu, a których dane osobowe Restu przetwarza w roli przetwarzającego - dostawcy usług restauracyjnych. W takich przypadkach administratorem danych osobowych jest właściwa restauracja, która określa cel i sposób postępowania z danymi osobowymi swoich klientów. Pełną listę restauracji można znaleźć na portalu www.restu.pl lub w aplikacji mobilnej Restu (dalej jako „restauracje” i „klienci restauracji”).

1.5. Aby uzyskać informacje o tym, jak restauracja przetwarza dane osobowe swoich gości w roli administratora danych osobowych, skontaktuj się z restauracją.

1.6. Pełnomocnikiem ds. Ochrony danych osobowych jest: dpo@restu.cz, +420 232 000 444.

1.7. Ochronę danych osobowych reguluje w szczególności rozporządzenie (UE) nr 2016/679 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”), a także inne powiązane przepisy szczególne dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności osób fizycznych.

1.8. Obecny klient Restu niniejszym wyraźnie przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ​​przetwarzanie danych osobowych miało miejsce przez Restu przed datą wejścia w życie niniejszych zasad w porównywalnym zakresie, w podobnych celach i na podstawie podobnych tytułów prawnych określonych w niniejszych zasadach.

2. Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

2.1. Rejestracja i administracja konta Restu

2.2. Restu przetwarza dane osobowe, które nam przekazujesz podczas tworzenia i zarządzania kontem użytkownika Restu. Informacje te obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu lub inne informacje, które dobrowolnie podajesz lub umieszczasz w swoim profilu klienta.

2.3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do zarządzania Twoim kontem klienta. Inne dane osobowe, które podajesz na koncie klienta, takie jak płeć, domyślne miasto, ulubione restauracje lub data urodzenia, są przetwarzane na podstawie Twojej zgody uzyskanej w procesie rejestracji w celu lepszego kierowania ofert produktów i udzielania kredytów lub innych korzyści dla klientów.

2.4. Zakup towarów w sklepie Restu

2.5. Restu przetwarza dane osobowe, które nam przekazujesz w celu zapytania i zakupu towarów w sklepie internetowym Restu, w szczególności kuponów. W tym celu przetwarzamy głównie Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu) oraz, jeśli je wpiszesz, również dane do faktury. Podstawą prawną do przetwarzania podanych w ten sposób danych osobowych jest wykonanie umowy; podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwe dokonanie zakupu.

2.6. Dokonywanie rezerwacji w restauracji

2.7. W celu realizacji rezerwacji przetwarzamy Twoje imię, nazwisko i dane kontaktowe (e-mail i telefon). Przetwarzanie danych w celu realizacji Twojego wniosku o rezerwację w tym przypadku obejmuje również przekazanie tych informacji do wybranej przez Ciebie restauracji. Tytułem prawnym do przetwarzania podanych danych osobowych jest wykonanie umów pomiędzy Tobą a Restu, które zawarte są w warunkach handlowych. W przypadku braku informacji Restu nie może przetworzyć Twojej rezerwacji. Jeśli dobrowolnie podasz w notatce podczas rezerwacji jakiekolwiek wrażliwe informacje, np. dotyczące alergii pokarmowych lub innych ograniczeń zdrowotnych, wówczas Restu będzie przetwarzał te informacje wyłącznie w celu obsługi Twojej rezerwacji.

2.8. Przekazanie Twoich danych osobowych do restauracji i późniejsza wizyta w restauracji oznacza, że ​​restauracja staje się niezależnym administratorem danych osobowych i tym samym ponosi pełną odpowiedzialność za ich dalsze przetwarzanie (patrz art. 1.4).

2.9. Wysyłanie ofert usług; odbiór newslettera

2.10. Jeżeli wyrazisz na to zgodę Restu będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu domyślnej miejscowości lub ulubionej restauracji w celu przesyłania ofert towarów i usług Restu, a także inne informacje dotyczące działań oraz ofert restauracji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wyrażenie przez Ciebie zgody, która jest całkowicie dobrowolna. Firmie Restu udzielasz zgody podczas trwania rezerwacji, zakupu w sklepie lub podczas rejestracji na stronach internetowych Restu, ewentualnie w późniejszych ustawieniach Twojego konta.

2.11. Możesz również zapisać się do biuletynów elektronicznych w dowolnym momencie, wypełniając swoje dane kontaktowe (e-mail) na stronie internetowej Rest i zaznaczając odpowiednie pole.

2.12. Jeśli dokonałeś rezerwacji bezpośrednio w restauracji, na jej stronie internetowej, w tym w przypadkach, gdy restauracja korzysta z narzędzi rezerwacji Restu na swojej stronie internetowej lub przekazałeś jej dane osobowe bezpośrednio podczas wizyty, Twoje dane osobowe przekazane restauracji mogą zostać wykorzystane przez restaurację do przesłania własnych komunikatów handlowych. Wiadomości handlowe mogą być wysyłane za pomocą narzędzi Restu na życzenie restauracji. Zakres i warunki przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach określa dana restauracja (patrz art. 1.5).

2.13. Infolinia Restu

2.14. Restu obsługuje linię klienta przeznaczoną zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych klientów Restu lub restauracji (zwanych dalej „osobami dzwoniącymi”). Celem linii klienta jest głównie ulepszanie usług, odbieranie i realizacja zapytań dzwoniących. W tym celu przetwarzane są dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail i / lub numer telefonu) oraz inne informacje podane przez dzwoniącego. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym dzwoniący jest informowany z wyprzedzeniem. Przetwarzanie, przechowywanie lub przesyłanie danych osobowych przez Restu zwykle odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub na podstawie zgody, w zależności od rodzaju żądania dzwoniącego. Jeśli nie chcesz, aby rozmowa była nagrywana, skorzystaj z innych środków komunikacji, aby skontaktować się z Restu. Jeżeli ze względu na charakter sprawy jest to niezbędne do przetworzenia Twojego żądania, podane dane osobowe mogą zostać przekazane, w szczególności restauracji.

2.15. Dane osobowe na potrzeby negocjacji umów

2.16. Jeśli podasz swoje dane osobowe, kontaktując się z Restu w celu nawiązania współpracy biznesowej z Restu (w przypadku zapytania o nasze usługi i produkty, jest to zazwyczaj Twoje imię, nazwisko, adres e-mail i / lub numer telefonu oraz inne informacje, takie jak nazwa, adres i NIP zamawiającego, czy konkretny produkt Restu), będziemy je przetwarzać w celu negocjacji umowy.

2.17. Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem sieci społecznościowych

2.18. Jeśli używasz portalu społecznościowego Facebook do logowania się na konto klienta, pozwolisz Restu również na dostęp do swojego imienia i nazwiska, awatara i adresu e-mail.

2.19. Dane osobowe pozyskiwane za pomocą plików cookies

2.20. Restu wykorzystuje w swojej witrynie pliki cookies, które służą między innymi do lepszego ukierunkowania reklam oraz optymalizacji oferty produktów i usług Restu, do monitorowania ruchu na stronie czy aktywności poszczególnych użytkowników. Niektóre sposoby korzystania z plików cookies wymagają Twojej zgody, którą wyrażasz w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji o tym, z jakich plików cookies korzystamy, w jaki sposób możesz nimi zarządzać i jak wykorzystujemy dane pozyskane z plików cookies, znajdziesz w Warunkach korzystania z plików cookies tutaj.

2.21. Dane osobowe osób trzecich

2.22. Jeśli podasz lub ujawnisz jakiekolwiek dane osobowe stron trzecich w ramach rezerwacji, przeglądu restauracji, rozmowy telefonicznej z klientem lub w inny sposób, jesteś odpowiedzialny za te osoby trzecie, które wyraziły zgodę na takie ujawnienie. Jednocześnie odpowiadasz za zapoznanie się przez te osoby trzecie z niniejszymi zasadami postępowania z danymi osobowymi, w tym z podanymi poniżej danymi kontaktowymi Restu.

3. Inne sposoby i cele przetwarzania danych, w tym danych osobowych

3.1. Recenzja opublikowana przez Ciebie w połączeniu z Twoim imieniem i nazwiskiem lub nazwą użytkownika lub zdjęciem może posłużyć do promocji restauracji lub Restu. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody, której udzielisz potwierdzając publikację recenzji.

Jednocześnie z wyrażeniem zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych przy publikacji recenzji wyrażasz zgodę na nieograniczone korzystanie z recenzji w postaci publikacji na internetowym portalu rezerwacyjnym www.restu.pl lub w aplikacji mobilnej Restu oraz dostęp do innych klientów Restu, z możliwością dalszego rozpowszechniania i udostępniania w internecie lub na innych platformach internetowych lub w mediach offline, niezależnie od tego, czy recenzja jest chroniona prawem autorskim, czy nie. Restu ma prawo przyznać wyłączne lub niewyłączne prawo do korzystania z recenzji w zakresie określonym osobom trzecim. Szczegółowy przegląd praw do przeglądu można znaleźć w Warunkach biznesowych tutaj.

3.2. W celu dokończenia Państwa zakupu w sklepie Restu wykorzystujemy, imię, nazwisko, jeśli zostaną podane dane kontaktowe oraz dane kontaktowe na fakturze. Jeśli dane nie są podane, Restu nie może dokończyć Państwa zamówienia.

Jeśli masz aktywną tę funkcję, możemy wysyłać Ci tak zwane powiadomienia push, bezpośrednio w interfejsie serwisu lub aplikacji Restu. Do tych celów wykorzystywane są informacje o używanym przez Ciebie urządzeniu. Powiadomienia te wyświetlają się na podstawie Twojej zgody wyrażonej po wyświetleniu odpowiedniego powiadomienia w interfejsie serwisu lub konfiguracji aplikacji Restu. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce lub ustawieniach aplikacji.

4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

4.1. W przypadku, gdy określone przetwarzanie danych osobowych jest uwarunkowane wyrażeniem przez Ciebie zgody (np. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego), możesz w każdej chwili bezpłatnie odwołać swoją zgodę na takie przetwarzanie, m.in. możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w Restu na adres e-mail gdpr@restu.pl lub poprzez inne kontakty określone w niniejszym regulaminie.

4.2. W przypadku biznesowych wiadomości e-mail możesz odwołać swoją zgodę, wzgl. wypisać się z newsletterów także poprzez kliknięcie odpowiedniego linku znajdującego się u dołu każdej wiadomości biznesowej.

4.3. Informacje o tym, jak cofnąć zgodę na przechowywanie plików cookies, m.in. jak wyłączyć ich przechowywanie w Twojej przeglądarce, znajdziesz w Regulaminie plików cookies tutaj.

4.4. Dane uzyskane w ramach nagrywanych rozmów na linii obsługi klienta Restu zostaną zlikwidowane, w momencie kiedy cofniesz zgodę na ich przetwarzanie. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez dowolny kontakt wskazany w niniejszym regulaminie.

4.5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

5. Kto ma dostęp do danych?

5.1. Po pierwsze, dane osobowe są przetwarzane przez Restu, a następnie przez restauracje, które faktycznie odwiedziłeś lub w których bezpośrednio dokonałeś rezerwacji (patrz Artykuł 1.4). Wszystkie osoby w Restu, które mają dostęp do danych osobowych, są zobowiązane do zachowania poufności i obowiązek ten trwa nawet po zakończeniu współpracy z Restu.

5.2. Restu jako administrator powierza również przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, takim jak tzw. procesor oznaczający każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe dla Restu w celach i w sposób określony przez Restu. Cele te nie mogą być w żaden sposób rozszerzane przez procesor. Dostarczamy podmiotom przetwarzającym tylko te dane, których potrzebują do świadczenia swoich usług. Wśród procesorów, z których korzysta Restu, są firmy dostarczające narzędzia do marketingu online, analizy i testowania stron internetowych i aplikacji mobilnych, firmy dostarczające narzędzia do e-mailingu, dostawcy usług hostingowych i chmurowych czy dostawcy rozwiązań do komunikacji telefonicznej z klientami.

6. Jak długo przetwarzamy dane?

6.1. Podczas obsługi rezerwacji Restu przetwarza związane z nimi dane osobowe przez okres 44 dni od dnia, w którym restauracja została odwiedzona na podstawie rezerwacji. W przypadku zarejestrowanych użytkowników dane osobowe dotyczące przetwarzanych rezerwacji przechowywane są przez cały okres ważności rejestracji.

6.2. Przy zakupie w sklepie Restu powiązane dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy kupna lub także po rozwiązaniu umowy, jeżeli jest to konieczne do uregulowania wzajemnych praw i obowiązków. W przypadku uzasadnionego ryzyka wszczęcia postępowania sądowego lub innego, dane mogą być zatrzymywane przez okres przedawnienia (biorąc pod uwagę fakt, że powództwo może zostać doręczone kilka miesięcy po upływie terminu przedawnienia). Dłuższa potrzeba przechowywania niektórych danych osobowych (np. Danych zawartych w dokumentach księgowych) może wynikać z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych.

6.3. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Restu dla restauracji jako przetwarzającego (patrz art. 1.4), dane osobowe mogą być przetwarzane do zakończenia współpracy Restu z daną restauracją. W takim przypadku przekaże wszelkie dane osobowe Restu do restauracji i pozbędzie się przechowywanych kopii. Za dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada tylko restauracja.

6.4. Wiadomości handlowe wysyłane są do użytkowników do momentu odwołania zgody na ich wysyłanie, tj. rezygnacja z odbioru lub do czasu likwidacji konta w przypadku zarejestrowanych użytkowników. W przypadku, gdy od wysłania ostatniej wiadomości handlowej upłynęło 13 miesięcy, Restu automatycznie przerwie dalsze wysyłanie. Po upływie przedmiotowego okresu Restu zniszczy wszystkie dane osobowe, chyba że w konkretnym przypadku mamy prawo lub jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych (np. ze względu na ochronę praw lub dochodzenie roszczeń prawnych).

6.5. Terminy dotyczące poszczególnych rodzajów plików cookies znajdziesz w Regulaminie plików cookies tutaj.

6.6. Dane pozyskane podczas korzystania z linii obsługi klienta wykorzystujemy tylko przez czas niezbędny do przetworzenia Twojego wniosku, maksymalnie przez 6 miesięcy, chyba że w konkretnym przypadku mamy prawo lub jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych (np. w celu ochrony praw lub dochodzenia roszczeń prawnych).

6.7. Dane pozyskane podczas oceny Twojej restauracji publikowane na stronie Restu lub w aplikacji mobilnej Restu są przetwarzane przez Restu przez okres ważności Twojej rejestracji lub do momentu zażądania zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w celu oceny restauracji. Po wygaśnięciu rejestracji lub po dostarczeniu prośby o zaprzestanie przetwarzania, Twoja ocena zostanie opublikowana na stronie internetowej Restu w formie anonimowej.

6.8. W przypadku negocjacji umowy dotyczącej nawiązania współpracy biznesowej dane wykorzystujemy przez czas niezbędny do negocjacji nawiązania współpracy, nie później niż 5 lat od nawiązania kontaktu, chyba że w konkretnym przypadku mamy lub jesteśmy zobowiązani przechowywać dane dłużej (np. ochrony praw lub dochodzenia roszczeń prawnych).

6.9. Restu przetwarza dane osobowe poza określone terminy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, którymi podlega Restu.

7. Jakie masz inne prawa wynikające z RODO (art. 15-21)?

7.1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Restu - na stanowisku administratora - możesz obrócić się na Restu z następującymi wymaganiami:

  • Dostęp do informacji, które podałeś Restu, zarówno podczas rezerwacji, rejestracji, jak i zakupu w sklepie Restu. W przypadku skorzystania z tego prawa Restu potwierdzi Ci, czy i jakie konkretne dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to dane te zostaną Ci udostępnione wraz z informacją o ich przetwarzaniu.
  • Korekta danych osobowych, jeśli są niedokładne lub w jakikolwiek sposób niekompletne. Tylko w przypadku posiadania aktualnych danych Restu może prawidłowo przetworzyć Twoją rezerwację lub zakup i prawidłowo utrzymywać Twoje konto członkowskie.
  • Wyjaśnienie i usunięcie wadliwego stanu (np. zablokowanie, poprawienie, uzupełnienie lub usunięcie danych osobowych), jeśli uważasz, że Restu przetwarza dane osobowe z naruszeniem ochrony Twojego życia osobistego i prywatnego lub z naruszeniem przepisów prawa.
  • Usunięcie danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenie ich przetwarzania, gdy nie są już potrzebne do określonych celów lub gdy Restu nie ma już podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, w tym w przypadkach, w których nie wyrażasz zgody na ich dalsze przetwarzanie. W ramach spełnienia powyższych warunków Restu całkowicie lub częściowo zniszczy Twoje dane.
  • Przekazywanie przetwarzanych automatycznie danych osobowych pozyskanych na podstawie wykonania umowy lub Twojej zgody od Restu innemu podmiotowi, przy czym Restu przekazuje Twoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie do Ciebie lub innego administratora zgodnie z Twoim życzeniem

7.2. Oprócz powyższych praw masz możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych osobowych (w tym wymienione powyżej) zostały naruszone.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

8.1. Restu dba o bezpieczeństwo Twoich danych. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym z ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Restu podczas przetwarzania danych osobowych kładzie wielki nacisk na techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

8.2. Wszystkie dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych i systemach dostępnych wyłącznie dla osób, które muszą niezwłocznie dysponować danymi osobowymi do celów określonych w niniejszych przepisach i tylko w niezbędnym zakresie. Dostęp do niniejszych danych osobowych jest chroniony hasłem oraz firewallem. Zabezpieczenia ze strony Restu są prawidelnie testowane a ochrona stale wylepszana.

9. Kontakt

9.1. Z dowolnymi pytaniami dotyczącymi danych osobowych, lub w przypadku możliwości wykorzystania swego prawa możesz skontaktować się z Restu drogą mailową gdpr@restu.pl, lub pod numerem telefonu +48 78 910 00 68, lub bezpośrednio do inspektora ochrony danych (patrz art. 1.6).

10. Ważność

10.1. Niniejsze zasady są ważne od 26. 11. 2020.

Restu s.r.o.