Ustawienie cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane i zapisywane w przeglądarce podczas odwiedzania witryny Restu za pomocą tych witryn lub witryn partnerskich zapisywane są w Twojej przeglądarce.

Zasady postępowania z danymi osobowymi

1. Informacje o Restu

1.1. Te zasady prywatności zostały zaakceptowane przez firmę Restu s.r.o., NIP: 289 93 063, z oddziałem Praha 5 – Stodůlky, Jeremiášova 1249/7, Kod pocztowy 15500, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym pod zn. C 158483, prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze (zwanym dalej „Restu“).

1.2. Zasady te regulują politykę prywatności wszystkich użytkowników witryny www.restu.pl lub aplikacji Restu (zwanych dalej „użytkownikami“), w tym użytkowników, których dane osobowe są przetwarzane po dokonaniu rezerwacji bezpośrednio w restauracjach partnerskich na swojej stronie internetowej lub w inny sposób przekazują swoje dane osobowe (zwanych dalej "gośćmi restauracji partnerskich"). Pełną listę restauracji partnerskich znajdziesz tutaj.

1.3. Restu jest zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych jako administrator tylko w odniesieniu do danych osobowych użytkowników, którzy założyli własne konto lub dokonali zakupu towarów w sklepie Restu. W takim przypadku Restu określa cel i sposób przetwarzania danych osobowych.

1.4. W innych przypadkach, gdy użytkownik tworzy rezerwację w restauracjach partnerskich za pośrednictwem strony internetowej lub strony Restu lub stron internetowych restauracji, które wykorzystują widget Restu, dane osobowe przetwarza Restu. W takich przypadkach administratorem jest restauracja, w której tworzona jest rezerwacja.

1.5. Mianowanym do ochrony danych osobowych jest w firmie Restu: Pavel Hůza, pavel.huza@restu.cz, +420 232 000 444.

2. Jakie dane przetwarzamy?

2.1. Dane dostarczone przez użytkowników i gości restauracji partnerskich. Restu głównie obsługuje dane osobowe przekazane nam podczas tworzenia konta lub podczas zakupu w sklepie Restu, oraz informacje, które podajesz, aby zarezerwować miejsce w naszych partnerskich restauracjach. Obejmują one w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu lub dowolne inne informacje podane dobrowolnie. Ponadto Restu może przetwarzać dane osobowe dotyczące gości restauracji partnerskich, w szczególności imię, nazwisko i adres e-mail, jeśli restauracja je przekaże Restu w celu wykonania rezerwacji lub jeśli niniejsze udaje posiada w elektronicznej księdze rezerwacji, którą dostarcza Restu.

2.2. Dane z Facebooka. Jeśli korzystasz z sieci społecznościowej Facebook, aby się zalogować, pozwolisz również na dostęp do Twojego profilu publicznego i adresu e-mail. Część Państwa publicznego profilu na Facebooku stanowi imię i nazwisko, obrazek na profilu, wiekowa kategoria, dane o płci oraz inne informacje publiczne według Państwa ustawienia.

2.3. Dane uzyskane za pomoca cookies. Aby lepiej kierować kampaniami reklamowymi i ulepszać ofertę produktów oraz usług, firma Restu korzysta z informacji podczas rezerwacji lub zakupów. Jeśli masz włączoną obsługę plików cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików cookies w witrynie Restu lub w przeglądarce, Restu pobierze informacje o odwiedzinach strony, preferencjach i innych działaniach w Twojej witrynie.

2.4. Dane uzyskane za pośrednictwem obsługi klienta. W celu poprawy jakości usług i rozwiązania próśb i żądań klienta Restu obsługuje linię klienta, a połączenia wykonane za pośrednictwem tej linii klienta mogą być monitorowane. O nagraniu połączenia klient zawsze będzie informowany. Zapisy są przechowywane tylko w celu zaspokojenia uzasadnionych interesów użytkownika. Restu może przetworzyć twoje imię, nazwisko, numer telefonu i inne dane, które zostaną podane podczas rozmowy.

2.5. Jeśli dobrowolnie wprowadzisz jakiekolwiek informacje poufne dotyczące rezerwacji, takie jak alergie pokarmowe lub inne ograniczenia zdrowotne, Restu przetwarza te informacje wyłącznie w celu dokonania Twojej rezerwacji.

2.6. Restu nie jest w stanie kontrolować wszystkich treści tworzonych bezpośrednio przez użytkownika. Jeśli w ramach rezerwacji, opinii partnerskiej restauracji lub innego wykorzystania stron i aplikacji Restu, podasz lub opublikujesz jakiekolwiek dane osobowe dotyczące osób trzecich, ponosisz odpowiedzialność za to, że niniejsze osoby trzecie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Jeśli jakikolwiek użytkownik odkryje, że dane osobowe zostały ujawnione z naruszeniem tych zasad, może skontaktować się z Restu za pośrednictwem kontaktów wymienionych w tych zasadach.

2.7. Rezerwację, zakup lub rejestrację na stronach internetowych Restu mogą dokonywać osoby starsze jak 15 lat.

3. W jakim celu przetwarzamy dane?

3.1. Używamy Twojego imienia, nazwiska i danych kontaktowych, aby przetworzyć Twoją rezerwację. Przetwarzanie danych w tym przypadku polega na przekazywaniu tych informacji do wybranej restauracji partnerskiej. Jeśli dane nie zostaną dostarczone, Restu nie może dokończyć Twojej rezerwacji.

3.2. W celu dokończenia Państwa zakupu w sklepie Restu wykorzystujemy, imię, nazwisko, jeśli zostaną podane dane kontaktowe oraz dane kontaktowe na fakturze. Jeśli dane nie są podane, Restu nie może dokończyć Państwa zamówienia.

3.3. W celu oferowania naszych usług i propagowania Restu oraz partnerskich restauracji w formie wysyłanych wiadomości biznesowych wykorzystuje Restu przede wszystkim adres e-mail, okazjonalnie numer telefonu w celu wysłania SMS. W takim przypadku przetwarzanie odbywa się dopiero po uzyskaniu Twojej zgody, co jest całkowicie dobrowolne. Zgodę Restu udzielasz w ciągu trwania rezerwacji, zakupu w sklepie lub rejestracji na stronie internetowej Restu, ewentualnie później w ustawieniach Twojego konta.

3.4. Jeśli odwiedziłeś jedną z restauracji partnerskich, może być wykorzystane w celach reklamowych Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, czasami numeru telefonu do wysłania wiadomości SMS, aby promować ofertę tej restauracji. Przetwarzanie danych osobowych w tym przypadku nie odbywa się na podstawie zgody, ale ze względu na uzasadniony interes partnerskiej restauracji. Odbiór wiadomości biznesowych restauracji partnerskiej można w każdym dowolnym momencie anulować, lub wznieść sprzeciw w restauracji partnerskiej przeciwko takiemu przetwarzaniu danych osobowych. Jeśli dane osobowe nie są wykorzystywane ze strony strony Restu czy też w innych celach zgodnie z Twoją zgodą lub z innym prawnym dowodem, Restu tych danych osobowych nie przetwarza. W momencie przekazania, tylko restauracja partnerska jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych.

3.5. Do propagowania restauracji partnerskich lub internetowych stron Restu może być wykorzystana przez Ciebie udostępniona recenzja w powiązaniu z Twoim imieniem, ewentualnie zdjęciem. Przetwarzanie przebiega tylko i wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą udzielisz publikacją recenzji.

3.6. W przypadku, że niniejsza funkcję masz aktywną, możemy Ci wysyłać tzw. push powiadomienie, bezpośrednio w interfejsie stron internetowych lub aplikacji Restu. W tym celu wykorzystywane są informacje o twoim sprzęcie. Powiadomienia te są wyświetlane na podstawie Twojej zgody udzielonej, po wyświetleniu wiadomości na stronie internetowej lub w nastawieniu aplikacji Restu. Zmianę ustawień możesz dokonać w Swojej przeglądarce lub w ustawieniach aplikacji.

3.7. W celu lepszego propagowania Restu, Restu przetwarz wykorzystując cookies dane o odwiedzinach strony internetowej, o przeglądanych produktach i innych aktywnościach na stronach internetowych Restu. Ponadto w tym celu są przetwarzane preferencje, które przez Ciebie zostaną udostępnione na Twoim koncie. Przetwarzanie jest jedynie możliwe po uzyskaniu Twojej zgody. Na podstawie zebranych danych uzyskuje Restu statystyki, analizy oraz raporty o zachowaniu użytkowników stron internetowych Restu. Na ich podstawie łatwiej można ukierunkować reklamę lub dostosować zawartość strony internetowej temu, co Ciebie naprawdę interesuje i temu co szukasz. Więcej informacji o wszystkich cookies, które Restu wykorzystuje, znajdziesz tutaj.

3.8. Aby spełniać Twoje wymagania Restu prowadzi linię obsługi klienta. W tym celu Restu może przetwarzać dane o Twoim imieniu, imieniu, numeru telefonu oraz inne dane, które podczas rozmowy zostaną udostępnione. Restu Twoje rozmowy może nagrywać, a to w celu pełnienia Twojego żądania na podstawie Twojego uzasadnionego interesu. O nagraniu zawsze będziesz informowany przed rozmową. Jeśli na nagranie nie wyrażasz zgody, możesz wykorzystać pozostałe dane kontaktowe Restu.

4. Cofnięcie zgody i anulowanie komunikacji biznesowej

4.1. Komunikat biznesowy. Użytkownicy i goście partnerskich restauracji mogą w każdym momencie anulować zgodę na odbieranie komunikatów biznesowych Restu, tak samo jak partnerskie restauracje, a to:

 • klikając odpowiedni link umieszczony w stopce każdej wiadomości biznesowej lub
 • wznieść sprzeciw odnośnie przetwarzana danych osobowych w Restu na e-mail gdpr@restu.cz lub za pośrednictwem innych kontaktów wymienionych w tych zasadach

4.2. Cookies. Restu używa plików cookie w celu zapewnienia funkcjonalności strony i ustawień ich zachowania. Ponadto pliki cookies są wykorzystywane do statystycznego monitorowania korzystania ze strony jak również do celów marketingowych. Jeśli chcesz na swoim urządzeniu wyłączyć zapisywanie cookies, możesz zmienić ustawienie klikając na link „Ustawienia cookies“ w stopce internetowych stron Restu lub bezpośrednio w ustawieniach swojej przeglądarki. W przypadku jeśli zakażesz Restu zapisywania cookies, niektóre części strony internetowej nie muszą pracować poprawnie. Więcej informacji o zakazaniu i usunięciu cookies znajdziesz tutaj.

4.3. Linia obsługi klienta. Dane uzyskane z nagranych rozmów zostaną usunięte , jeśli wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie.Odwołanie zgody może zostać wykonane za pośrednictwem dowolnego kontaktu określonego w niniejszych zasadach.

5. Kto ma dostęp do danych?

5.1. Dane osobowe w pierwszym rzędzie są przetwarzane przez Restu a nestępnie przez pertnerskie restauracje, które odwiedziłeś lub w których byłeś(aś) zainteresowany(a) rezerwacją. Wszystkie osoby w Restu mające dostęp do danych osobowych zobowiązują się do zachowania tajemnicy, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z Restu.

5.2. Restu jako administrator powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom tzw. organom procesującym. Za organ uważa się każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe dla Restu, w celach i sposobami jakie Restu zapewnia. Sposoby te i cele nie może szerzyć w jakikolwiek sposób. Jeśli przetwarzanie wymaga Twojej zgody, jedynie po zezwoleniu. Organom procesującym przekazujemy jedynie te dane, które niezbędnie potrzebują aby zagwarantować swoje usługi. Do organów przetwarzających dane Restu, zalicza się:

 • Google LLC - Narzędzia dla online marketingu i analizy strony internetowej (USA)
 • Quanti s.r.o. - Pośredniczący w e-mailingu (CZ)
 • Mixpanel, INC. - Narzędzia do analizy aplikacji w telefonie (USA)
 • IPEX a.s. - Dostawca linii telefonicznej (CZ)
 • Groove Networks, LLC. - Oprogramowanie obsługi klienta (USA)
 • Stable.cz s.r.o. - Dostawca hostingu (CZ)
 • ProfiSMS s.r.o. - Dostawca SMS usług (CZ)
 • Seznam.cz, a.s. - Narzędzia dla online marketingu (CZ)
 • Facebook, Inc. - Narzędzia dla online marketingu (USA)
 • Hotjar Limited - Narzędzia do analizy aplikacji strony internetowej (Malta)
 • Optimizely, Inc. - Narzędzie do testowania aplikacji na stronach internetowych (USA)

6. Jak długo przetwarzamy dane?

6.1. Restu przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez cały okres procesu rezerwacji lub zakupu na Restu i na czas trwania rejestracji. Następnie Restu przechowuje niektóre z danych zawarte w dokumentacji księgowej. W przypadku danych osobowych, które Restu przetwarza dla restauracji partnerskich jako organ przetwarzający, dane osobowe mogą być przetwarzane najdalej do ukończenia współpracy między Restu a restauracją partnerską. W takim wypadku Restu przekaże wszystkie dane osobowe partnerskiej restauracji a zapisane kopie zlikwiduje. Za kolejne przetwarzanie danych osobowych odpowiada jedynie partnerska restauracja.

6.2. Wiadomości biznesowe są wysyłane do użytkowników, dopóki ich zgoda na ich transmisję nie zostanie anulowana lub do momentu anulowania konta w przypadku zarejestrowanych użytkowników. W przypadku gości restauracji partnerskich wiadomości biznesowe z tych restauracji partnerskich są przesyłane do momentu anulowania odbioru lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Komunikacja biznesowa jest jednak przesyłana maksymalnie przez okres 5 lat od wyrażenia zgody lub od ostatnich odwiedzin w partnerskiej restauracji. Następnie zostaniesz poproszony przez Restu lub restaurację partnerską, o potwierdzenie Twojego zainteresowania kontynuacją otrzymywania ofert biznesowych.

6.3. Dane uzyskane do celów marketingowych za pośrednictwem cookies przetwarza Restu przez cały okres wyrażonej zgody na korzystanie z cookies, tj. przez okres kiedy pozwolisz na zapisywanie cookies w ramach ustawień cookies na stronach internetowych Restu lub w swojej przeglądarce. Przetwarzanie może mieć miejsce nawet po wycofaniu zgody, do czasu wygaśnięcia odpowiedniego pliku cookies. Czasowe ograniczenia dotyczące indywidualnych plików znajdziesz tutaj.

6.4. Dane uzyskane z telefonicznej obsługi klienta wykorzystujemy jedynie przez okres niezbędny do spełnienia Twojego żądania, najdalej jednak przez okres 6 miesięcy.

6.5. Dane uzyskane w ramach opinii partnerskiej restauracji, które opublikujesz na stronie internetowej Restu, przetwarza Restu przez okres Twojej rejestracji, ewentualnie do momentu, zanim poprosisz o zakończenie przetwarzania swoich danych osobowych w celu oceny restauracji partnerskiej. Po ukończeniu ważności Twojej rejestracji lub po dostarczeniu Twojego żądania o ukończeniu przetwarzania danych osobowych, Twoje recenzje w dalszym ciągu będą publikowane na stronie Restu w anonimowej postaci.

6.6. Dalsze przetwarzanie danych osobowych poza powyższymi terminami przeprowadza Restu jedynie w przypadku, konieczności lub spełnienia powinności wynikających z przepisów prawnych lub umów, w stosunku do których Restu jest zobowiązane.

7. Jakie są Twoje prawa?

7.1. Odnośnie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z Restu i wymagać:

 • Informacji odnośnie danych osobowych, które Restu przetwarza, w sprawie celu i ważności danych osobowych, włącznie informacji o ewentualnych danych osobowych poza Restu.
 • Dostępu do danych, które podałeś Restu, w ciągu trwania rezerwacji, rejestracji lub zakupu w sklepie Restu. W przypadku wykorzystania tego prawa, Restu Ci potwierdzi jakie i które konkretnie dane osobowe są przetwarzane i ewentualnie będą one Tobie udostępnione włącznie z informacjami o ich przetwarzaniu.
 • Korektę danych osobowych, jeśli jest niedokładna lub niekompletna. Jedynie w przypadku aktualnych danych może Restu jak najlepiej dokonać Twojej rezerwacji lub zakup i w jak najlepszy sposób starać się o Twoje konto.
 • Wytłumaczenia i usunięcia awarii (np. blokowania, poprawy, dopełnienia lub usunięcia danych osobowych), jeśli podejrzewasz, że Restu przetwarza dane osobowe z naruszeniem ochrony życia osobistego i prywatnego lub z naruszeniem przepisów prawnych.
 • Usunięcia danych osobowych (tzw. prawo być zapomnianym) lub ich ograniczone przetwarzanie, jeśli już nie są potrzebne do danych celów, lub jeśli Restu nie ma uzasadnionego powodu aby dane przetwarzać, włącznie z przypadkiem gdy na dalsze ich przetwarzanie nie wyrażasz zgody. W ramach spełnienia podanych warunków Restu Twoje dane całkowicie lub częściowo zlikwiduje.
 • Automatycznego przeniesienia przetworzonych danych osobowych na podstawie Twojej zgody od Restu do innego organu, w momencie kiedy Restu przekaże Twoje dane osobowe w standardowo używanym formacie Tobie lub innemu administratorowi na podstawie Twojego życzenia.

7.2. Następnie goście partnerskich restauracji mogą nie zgadzać się z przetwarzaniem danych osobowych w przypadku wysyłania wiadomości biznesowych partnerskich restauracji. Niniejsze prawo można wykorzystać bezpośrednio u restauracji partnerskich, które w tym celu dane osobowe przetwarzają.

7.3. Oprócz wyżej wymienionych uprawnień masz prawo zwrócić się w przypadku naruszenia obowiązków Restu ze skargą na Urząd ochrony danych osobowych..

8. Bezpieczeństwo

8.1. Restu dba o bezpieczeństwo Twoich danych. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym z ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych (GDPR). Restu podczas przetwarzania danych osobowych kładzie wielki nacisk na techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

8.2. Wszystkie dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych i systemach dostępnych wyłącznie dla osób, które muszą niezwłocznie dysponować danymi osobowymi do celów określonych w niniejszych przepisach i tylko w niezbędnym zakresie. Dostęp do niniejszych danych osobowych jest chroniony hasłem oraz firewallem. Zabezpieczenia ze strony Restu są prawidelnie testowane a ochrona stale wylepszana.

9. Kontakt

9.1. Z dowolnymi pytaniami dotyczącymi danych osobowych, lub w przypadku możliwości wykorzystania swego prawa możesz skontaktować się z Restu drogą mailową gdpr@restu.cz, lub pod numerem telefonu +420 734 799 553.

10. Ważność

10.1. Niniejsze zasady są ważne od 25. 5. 2018.

Restu s.r.o.