Cookies settings

Cookies are small text files that are sent and saved to your browser when visiting Restu website or our partner sites.

Terms and conditions

Informacje wstępne

Uważnie przeczytaj niniejsze warunki handlowe (dalej „warunki“) rejestrację na stronie www.restu.pl (dalej Restu.pl) lub w aplikacji Restu oraz rezerwację miejsc w partnerskich restauracjach (dalej „rezerwacja“ lub „usługi rezerwacyjne“). Jak jest zapisano poniżej, rejestracją lub dokonaniem rezerwacji potwierdzasz, że niniejsze warunki są Ci znane, ich zawartość jest zrozumiała nie masz żadnych zastrzeżeń i w pełni się z nimi zgadzasz; łącznie warunki stają się umową zawartą między Tobą a firmą RESTU s.r.o. (dalej Restu.pl.), NIP: 289 93 063, z oddziałem Praha 5, Stodůlky, Jeremiášova 1249/7, 155 00, Praha, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym Sądem Miejskim w Pradze, oddział C, wkładka 158483 (dalej „Restu.pl“).

Rezerwacyjne usługi Restu.pl dostarczają zarówno rejestrowanym członkom (dalej „członkowie“), jak i niezarejestrowanym użytkownikom (dalej tylko “użytkownicy”) możliwość łatwej i szybkiej rezerwacji w restauracjach, które udostepnione są na Restu.pl (dalej „restauracje“).

Rejestracja

Rejestracja na portalu Restu

Z usług rezerwacji w portalu Restu można również korzystać bez rejestracji, ale tylko członkowie mają określone korzyści, wymienione poniżej w niniejszych warunkach.

Możesz zarejestrować się w portalu Restu podając swój adres e-mail i hasło. Następnie konieczne jest potwierdzenie rejestracji przyciskiem „aktywuj konto” w przychodzącej wiadomości e-mail.

Rejestracja jest bezpłatna. Jedna osoba fizyczna może zarejestrować się w portalu Restu tylko raz i tylko podając ważny adres e-mail i numer telefonu. Numer telefonu i adres e-mail mogą zostać użyte tylko raz podczas rejestracji. Restu zastrzega sobie prawo do odmowy wykorzystania jednego numeru telefonu lub adresu e-mail do samodzielnej rejestracji wielu użytkowników.

Stosunek umowny na podstawie którego są wykorzystywane usługi Restu.pl zgodnie z warunkami, trwa przez cały czas trwania rejestracji na stronie internetowej Restu, lub jeśli nie posiadacie członkostwa, przez okres, w którym użytkownik korzysta z usług rezerwacji Restu. W celu ochrony Polityki prywatności i warunków Państwa zgody z ich przetwarzaniem więcej Polityka prywatności tutaj.

Zakończenie rejestracji

Członek w każdym momencie bez podania powodu może anulować swoją rejestrację na Restu, a to za pośrednictwem e-mailu info@restu.pl. Restu może w każdej chwili i bez uprzedzenia anulować rejestrację jakiegokolwiek członka, jeżeli ma uzasadnione przekonanie, że członek narusza poniższe warunki. Firma Restu zastrzega sobie prawo zakończyć rejestrację członka na Restu i uniemożliwić korzystanie z rezerwacji oraz korzyści z nimi związanych zwłaszcza w przypadku, kiedy członek wielokrotnie dokonuje rezerwacji, bez wykorzystania jej w odpowiedniej restauracji. Za poruszenie Warunków nie jest uważane jeśli członek prawidłowo anuluje istniejącą rezerwację przed danym czasem rezerwacji, a to za pośrednictwem Restu.

Restu zastrzega sobie również prawo ukończyć członkowską rejestrację szczególnie w przypadkach, gdy członek stara się bezprawnie uzyskiwać korzyści, jest zarejestrowany pod nieistniejącym mailem lub nieistniejącym numerem telefonu a także w przypadku jeśli jest więcej jak 12 miesięcy nieaktywny/nie była dokonana żadna rezerwacja. W przypadku anulacji konta firma Restu członkowi nie będzie zwracać korzyści na które jako zarejestrowany członek miałby prawo.

Po ukończeniu członkostwa Restu ma prawo korzystać z zawartości, którą użytkownik nagrał.; dalsze szczegóły znajdują się w Polityce prywatności tutaj.

Udzielenie zgody z warunkami handlowymi

Korzystając z portalu Restu i/lub korzystając z usług rezerwacji, ale w szczególności dokonując rezerwacji lub rejestracji, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki.

Zasady korzystania z rezerwacyjnych usług

Dokonanie rezerwacji

Z usług rezerwacji mogą korzystać zarówno członkowie, jak i niezarejestrowani użytkownicy.

Procedura tworzenia rezerwacji wygląda następująco:

  • Krok 1: Członek lub niezarejestrowany użytkownik może dokonać wyboru z menu restauracji na portalu Restu, klikając odpowiednią restaurację i jej formularz rezerwacji. W niektórych przypadkach można również uzyskać dostęp do formularza rezerwacji ze strony internetowej restauracji.
  • Krok 2: Członek lub niezarejestrowany użytkownik wpisuje liczbę osób, datę i godzinę rezerwacji. Jeśli jakaś korzyść jest dostępna dla oferowanej rezerwacji, członek wybiera jedną z oferowanych korzyści w formularzu rezerwacji lub decyduje się na rezerwację bez żadnej korzyści.
  • Krok 3: Członek lub niezarejestrowany użytkownik potwierdzi wówczas rezerwację.
  • Krok 4: Restu potwierdzi wówczas ważność rezerwacji członkowi, wysyłając wiadomość na zarejestrowany adres e-mail członka lub, w przypadku niezarejestrowanych użytkowników, na adres e-mail podany w rezerwacji. Nie ma konieczności drukowania potwierdzonej rezerwacji i przedstawiania jej restauracji w celu uzyskania korzyści.

Członek może również dokonać rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu podanym na portalu Restu. W takim przypadku Restu wypełni formularz rezerwacji dla członka. W przypadku, gdy członek lub niezarejestrowany użytkownik poda nieprawidłowy numer telefonu lub adres e-mail, Restu zastrzega sobie prawo do niezrealizowania rezerwacji.

Ostrzeżenie: warunkiem wykorzystania punktów lub innych korzyści w wybranych restauracjach, które niniejsze korzyści członkom oferują jest zawsze wcześniejsza elektroniczna rezerwacja, podczas której wypełnicie rezerwacyjny formularz na stronie restu. Podczas telefonicznej rezerwacji prawo na uzyskanie punktów lub innych korzyści niewznika, chyba że na stronie restu zaznaczono inaczej.

Restu dołoży wszelkich starań, aby rezerwacje dokonane w godzinach pracy Restu zostały przetworzone w ciągu 10 minut od otrzymania prośby o rezerwację. Zgłoszenia wysłane po zakończeniu godzin pracy rozpatrywane są niezwłocznie następnego dnia.

Jeżeli restauracja korzysta z Elektronicznej Księgi Rezerwacji Restu i w żądanym czasie jest wystarczająca liczba wolnych miejsc w restauracji, rezerwacja zostanie dokonana poprzez wypełnienie rezerwacji w formularzu rezerwacyjnym. W przeciwnym razie przetworzenie rezerwacji może zająć więcej niż 10 minut, w zależności od szybkości restauracji.

Restu jest otwarte codziennie bez względu na święta czy weekendy, a aktualne godziny pracy publikowane są na Restu. Na godzinę przed rozpoczęciem rezerwacji wyśle ​​Resta e-mail lub sms do członka lub niezarejestrowanego użytkownika z przypomnieniem o zbliżającej się rezerwacji. Godzinę po rezerwacji Restu wyśle ​​prośbę o ocenę odwiedzonej restauracji.

Ważność i anulacja rezerwacji

Podczas wyboru terminu i czasu rezerwacji należy wziąć pod uwagę czas pracy oraz inne warunki restauracji. Korzyścią (z wyjątkiem punktów) jest możliwość korzystania jedynie w dzień i czas udostępniony i potwierdzony jako termin rezerwacji podczas wypełniania formularzu.

Rezerwacja jest przenośna, rezerwacja i ewentualne korzyści (z wyjątkiem punktów) z nią związanych mogą wykorzystać inne osoby, niż członkowie czy niezarejestrowani użytkownicy. Wykorzystanie rezerwacji i ewentualnych korzyści z nią związanych są jednorazowe.

Dokonaną rezerwację można anulować jedynie za pośrednictwem strony internetowej Restul lub pod numerem telefonu Restu podanym w sekcji Kontakt, a to najpóźniej przed czasem, na który jest rezerwacja dokonana. Naruszenie niniejszych zasad dla anulacji rezerwacji jest powodem odebrania Restu punktów, powtarzające się naruszenie zasad jest powodem dla anulacji konta.

Korzyści podczas czerpania usług rezerwacyjnych Restu

Punkty

Każdy członek (z wyjątkiem niezarejestrowanego użytkownika) zgodnie z warunkami określonymi na stronach Restu otrzymuje punkty na swoje konto Restu (dalej „punkty“).

Ostrzeżenie: rezerwacje tylko niektórych restauracji są odmienione punktami. Jeśli za rezerwacje w konkretnej restauracji otrzyma członek punkty czy też nie sprawdzicie na portalu Restu

W przypadku dokonania rezerwacji, której członek nie wykorzystał i której w czas nie anulował, jest członkowi z jego konta jako sankcja odliczonych 50 punktów + ilość punktów, które by za rezerwację uzyskał. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa Restu anulować konto w przypadku ponownego niewykorzystania danej rezerwacji bez jej wcześniejszego anulowania.

Szczegóły dotyczące nabycia, odjęcia i wykorzystania Restu punktów są dostępne w jak działają kredyty.

Uprawnienie do wykorzystania punktów działa na podstawie niniejszych warunków opublikowanych na Restu lub według innych zasad opublikowanych na Restu. Restu może niniejsze warunki jednostronnie zmienić. Członek nie ma prawa na punkty lub inne korzyści, w przypadku jeśli nadużywa procedury w celu uzyskania Restu punktów lub korzyści opublikowanych w niniejszych warunkach lub na Restu.

Punkty po uzyskaniu odpowiedniej liczby mogą być wymienione za jedną z korzyści aktualnie oferowanych na Restu (zwłaszcza kupony i inne produkty oferowane w e-shopie na Restu). Nie można żądać opłaty za punkty w formie pieniężnej.

W przypadku dokonania rezerwacji na stronie restauracji (innej niż portal Restu) członek nie ma prawa na uzyskanie punktów.

Punkty można wymienić na kupony Restu zgodnie z poniższym opisem, nie później niż 90 dni od daty przyznania punktów członkowi. Ważność punktów można przedłużyć, dokonując rezerwacji.

Zalety

Członkowie mogą czerpać korzyści oferowane przez niektóre restauracje a to w formie specjalnego menu, kosztowania, zniżek, bonusów lub innych specjalnych ofert. Konkretna korzyść jest zawsze przedstawiona na portalu Restu u danej restauracji i jest uwarunkowana odesłaniem prośby o rezerwację na stronę Restu a następnie potwierdzeniem rezerwacji w danej restauracji. Czerpanie z korzyści, również zależy od aktualnego stanu danej restauracji.

OSTRZEŻENIE: NIE WE WSZYSTKICH RESTAURACJACH OFEROWANE SĄ KORZYŚCI ZWIĄZANE Z REZERWACJĄ – INFORMACJE O TYM, JEŚLI I JAKIE KORZYŚCI OFERUJE KONKRETNA RESTAURACJA SĄ PRZYTOCZONE W ZAKŁADCE „ZNIŻKI“ NA PROFILU DANEJ RESTAURACJI NA PORTALU RESTU

Korzyści związane z rezerwacjami nie można ze sobą łączyć, tj. jedna osoba może czerpać jedną korzyść Restu podczas jednych odwiedzin restauracji, zaś jakiekolwiek ograniczenie maksymalnej liczby osób, które mogą skorzystać z korzyści związanych z rezerwacją jednego członka, znajdują się w konkretnym formularzu rezerwacji. W przypadku jeśli w rezerwacyjnym formularzu nie ma mowy o ograniczeniu korzyści związanych z rezerwacją może czerpać nieograniczona ilość klientów. Zależy od konkretnej restauracji, jeśli umożliwi łączenie korzyści z inną zniżką lub bonusem – czerpanie korzyści nie musi być dyspozycyjne w połączeniu np. z kartami lojalnościowymi lub specjalnymi ofertami partnerskich restauracji (np. menu dnia, brunch, itp.) i nie musi być dostępne w określonych dniach, jak np. Walentynki, Wigilia, Sylwester czy Nowy rok. Wszystkie tego typu ograniczenia są w pełnej kompetencji restauracji.

Dowolne restauracje mają prawo ograniczyć akceptowanie korzystania z korzyści przy pełnym obłożeniu lub podczas zamknięcia działalności gospodarczej z powodu pełnej wyłączności. Restauracja ma również prawo na zmianę oferty menu.

Restauracje

Restauracje przyjmują rezerwacje dokonane za pośrednictwem portalu Restu lub stron internetowych restauracji Restu lub partnerów korzystających z narzędzi rezerwacyjnych Restu. Niektóre restauracje są zobowiązane umową do zapewniania korzyści członkom, którzy dokonali ważnej rezerwacji. Restauracje są uprawnione do rozwiązania stosunku umownego z Restu lub zmiany oferty świadczeń w dowolnym momencie; Restu nie ma obowiązku informowania o tym użytkowniku.

Ocena restauracji

Każdy członek lub użytkownik może ocenić swoją wizytę w restauracji, jednak nie później niż 30 dni od daty rezerwacji. Wartość ogólnej średniej oceny restauracji w portalu Restu od wszystkich członków i użytkowników będzie zawsze obliczana na podstawie wzoru matematycznego uwzględniającego stare recenzje wszystkich wyświetlanych ocen.

Za publikację użytkownikowi nie należy się żadna odmiana. Publikując recenzję, Restu wyrażasz zgodę na jej nieograniczone wykorzystanie w formie publikowania na stronie internetowej i udostępniania jej innym użytkownikom, niezależnie od tego, czy recenzja posiada prawa autorskie, czy nie. Restu jest uprawniony do udzielenia wyłącznego lub niewyłącznego prawa do korzystania z recenzji osobom trzecim.

Aby wprowadzić ocenę, członek może wybrać pseudonim. Restauracja ma prawo odpowiedzieć na swoją ocenę (a Restu może opublikować odpowiedź na portalu Restu), w takim przypadku członek lub użytkownik jest informowany o tej reakcji pocztą elektroniczną. Restu zastrzega sobie prawo do nie opublikowania lub usunięcia recenzji członka lub użytkownika, jeśli podejrzewa, że ​​ocena/recenzja opiera się na fikcyjnej rezerwacji lub jeśli ocena zawiera wulgarne wyrażenia lub jest ewidentnie nieprawdziwa lub sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Recenzje członków lub użytkowników pozostaną dostępne na portalu Restu lub na innych platformach internetowych, nawet jeśli członek lub użytkownik, który opublikował recenzję zaprzestanie korzystania z portalu Restu i/lub anuluje rejestrację. Nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są automatycznie usuwane w przypadku recenzji z wyrejestrowaniem, a recenzja jest nadal publikowana jako anonimowa.

Odpowiedzialność restauracji

Restauracje oferują rezerwacje oraz ewentualne korzyści z nimi związane na własną odpowiedzialność. Firma Restu nie bierze odpowiedzialności za partnerskie restauracje. Jakakolwiek reklamacja restauracji musi być dokonana bezpośrednio w restauracji. Firma Restu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spory i reklamacje między członkiem czy niezarejestrowanym użytkownikiem a partnerską restauracją. Firma Restu zastrzega sobie prawo do zmiany objętości lub anulacji korzyści i prawo na zmianę restauracji bez potrzeby wcześniejszego kontaktu, informowania o zgodzie członków lub niezarejestrowanych użytkowników. Aktualne informacje są do dyspozycji na Restu.

Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych, które przekazujesz Restu lub restauracji, w której dokonałeś rezerwacji, podlega odrębnym ustaleniom zawartym w „Polityce prywatności” dostępnej na portalu Restu lub tutaj.

Różne

Linki do innych stron

Restu nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność i zawartość internetowych linków na internetowe strony podmiotów innych niż Restu, umieszczonych na stronach Restu, ani za ochronę danych oraz informacji, które są dostępne na innych stronach internetowych a także stronach, które nie są chronione środkami bezpieczeństwa Restu.

#SAFERESTAURANT

Oznaczenie #SAFERESTAURANT ma jedynie informujący charakter i jest wyrażone w dobrej wierze na podstawie oświadczenia danej restauracji.

Poprzez umieszczenie etykiety #SAFERESTAURANT obok profilu restauracji, portal Restu nie daje żadnych gwarancji przestrzegania Kodeksu bezpiecznej restauracji, wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji władz Republiki Czeskiej przez firmę tak oznaczoną. Portal Restu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała, szkody majątkowe lub inne szkody, które mogą być spowodowane poleganiem użytkownika na informacjach lub danych uzyskanych w portalu Restu.

Oznaczenie #SAFERESTAURANT umieszczone na portalu Restu zostało opublikowane w oparciu o informacje dostępne w momencie jego otrzymania. Restu zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia znaku #SAFERESTAURANT dla poszczególnych firm bez konieczności wcześniejszego kontaktu, informacji i zgody członków lub niezarejestrowanych użytkowników.

Zawartość portalu Restu

Restu dołoży wszelkich starań aby wszystkie informacje zawarte na Restu były zawsze aktualne oraz dokładne, niemniej jednak może się zdarzyć, że pojawią się małe błędy lub nieścisłości, za które Restu z góry przeprasza.

Wszystkie materiały i informacje zawarte na portalu Restu są własnością Restu i Restu zastrzega sobie do nich wszelkie prawa.Nazwa oraz logo Restu są zarejestrowanymi chronionymi znakami a ich użycie do celów innych niż wyłącznie informacyjne jest zabronione bez wyraźnej zgody firmy Rest. Na portalu Restu może być również pokazane propagowanie usług oraz produktów Restu lub partnerów Restu, do których wykorzystania ma Restu stosowne uprawnienia.

Materiały oraz teksty znajdujące się na Restu mogą być modyfikowane, publikowane lub rozpowszechniane po wcześniejszej zgodzie Restu.pl. Restu zastrzega sobie prawo w dokonywaniu zmian bez uprzedzenia, zawsze gdy uzna to za stosowne. Wszelkiego rodzaju zmiany w niniejszych warunkach wchodzą w życie 7 dni po opublikowaniu na stronach Restu. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, ma prawo swoją rejestrację anulować.

Sugestie

Firma Restu docenia poglądy i komentarze członków i niezarejestrowanych użytkowników. Poglądy i komentarze dotyczące partnerskich restauracji lub Restu.pl prosimy przesyłać na info@restu.pl. Restu może zapytać Cię, czy istnieje możliwość zacytowania danego komentarza. Jeśli się zgodzisz, z przyjemnością podzielimy się Twoim komentarzem z innymi na portalu Restu lub na innych kanałach.

Warunki te są ważne i uskutecznione od 20 września 2021.
Ostatnia aktualizacja: 13 września 2021
Restu s.r.o.